FÖRETAGETS VERKSAMHET

Företagets specialisering är fastighetsautomation av styr- och regleranläggningar.

Vi erbjuder helhetslösningar i både mindre fastigheter och stora industrifastigheter. Vi levererar funktionella lösningar för en problemfri och optimerad drift utifrån kundens specifika behov.

ENTREPRENAD
DRIFTSÄTTNING

Projektering och installation av styr- och regleranläggningar inom värme- ventilation & kyla.

SERVICE

Felsökning och underhåll på nya och befintliga anläggningar.

APPARATSKÅP

Konstruktion och byggnation i egen verkstad av kundanpassade apparatskåp. Ombyggnation på plats av befintliga anläggningar.